Wybierz region

Wybierz miasto

  |wiadectwa maturalne do poprawki!

  Autor: Halina CywiEska

  2000-06-09, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Express Ilustrowany

  Jak wynsze uczelnie zareagujI na pó*niejsze dorźczenie Świadectw? Lódzkie wczeŚniej wyznaczy3y kandydatom rónne terminy uzupe3nienia dokumentów: - Politechnika Lódzka czeka3a na Świadectwa do wczoraj, 8 czerwca, ...

  Jak wynsze uczelnie zareagujI na pó*niejsze dorźczenie Świadectw? Lódzkie wczeŚniej wyznaczy3y kandydatom rónne terminy uzupe3nienia dokumentów: - Politechnika Lódzka czeka3a na Świadectwa do wczoraj, 8 czerwca, Akademia Medyczna czeka do 10, Uniwersytet Lódzki do 16 zaŚ uczelnie artystyczne chcI je mieĺ miźdzy 10 a 14 czerwca. Gdy wczoraj rozmawialiŚmy z uczelniami, okaza3y zrozumienie dla zaistnia3ej sytuacji. Dr Wojciech Pyĺ z PL, na którI wybiera siź oko3o 30 kandydatów ,Trójki", stwierdzi3, ne Świadectwa mogI byĺ dostarczone w poniedzia3ek (12 czerwca) przed po3udniem. Ma3gorzata Wejchert z Akademii Medycznej powiedzia3a, ne identyczne pomy3ki - choĺ nie tak liczne w jednej szkole - zdarzajI siź co roku i m3odzien nie mone ponosiĺ za to konsekwencji.
  W III LO dyrektor, nauczyciele i administracja ubolewajI nad tym, co siź sta3o. Trwa ten ponowne wypisywanie Świadectw i sukcesywne wydawanie ich absolwentom. Równolegle szko3a, na nyczenie zainteresowanych, wystawia pisemne zaŚwiadczenia do uczelni, ne kandydaci cenzury dorźczI. WiźkszoŚĺ powinna byĺ przygotowana na dzisiaj.
  Odnotujmy przy okazji, ne wypisywanie jednego Świadectwa trwa co najmniej godzinź.

  Sonda

  Czy masz zaufanie do Pogotowia Ratunkowego?

  • Nie (68%)
  • Tak (32%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.