Ogłoszenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Materiał informacyjny Województwa Łódzkiego
Udostępnij:

Województwo Łódzkie–Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12 ogłasza drugi publiczny pisemny przetarg nieograniczony na: sprzedaż drewna składowanego na placu Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej, pochodzącego z wycinki drzew prowadzonej w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy w miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707”. Łączna ilość drewna 89,85 m3, łączna wartość brutto 15 792,52 zł (drewno użytkowe w ilości 44,40 m3 o wartości brutto 10 705,06 zł, drewno opałowe w ilości 45,45 m3 o wartości brutto 5 087,46 zł).

Drewno obejrzeć można codziennie od poniedziałku do piątku na placu OD Biała Rawska w godz. 7:00-8:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Wadium: 10% ceny wywoławczej, tj. 1 579,25 zł należy wpłacić na rachunek Bank Pekao S.A. O/Łódź 40 1240 3073 1111 0010 0335 6288 do dnia 21.07.2021 r. do godz. 10.00. Dokumenty przetargowe można pobrać na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakładce „Sprzedaże”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie RDW w Łowiczu, ul. Jana Pawła II Nr 171, pokój nr 3, tel. 46 837-53-41.

Materiał oryginalny: Ogłoszenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Łowicz Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie