Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, al. 3 Maja 3

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim działa na obszarze województwa łódzkiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Jej celem jest zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z dwudziestu dwóch stacji w województwie łódzkim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.