Artykuł sponsorowany

Od 28 października do 22 listopada 2019 r. 29-osobowa grupa uczniów klas trzecich Technikum Mechaniczno- Elektrycznego w ZSP nr 1 w zawodach: technik elektronik (9 uczniów), technik informatyk (7 uczniów i 3 uczennice) i technik mechatronik (7 uczniów i 3 uczennice) odbyła miesięczne praktyki zawodowe w Bolonii. Staż zagraniczny pn. ,,Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu ” realizowany był przez ZSP nr 1 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja ( PO WER) w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Koordynatorem projektu był pan Bogusław Łukaszewski – dyrektor ZSP nr 1 oraz Instutio per la Formazione,l’Occupazione a la Mobilita w Bolonii (IFOM). Opiekunkami grupy były panie: Jolanta Zielonka i Elżbieta Szperna. Celem projektu był rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i językowych polegających na przełamaniu bariery w porozumiewaniu się w języku obcym. Przygotowania do wyjazdu trwały kilka miesięcy. Pierwszym etapem była rekrutacja, podczas której brane były pod uwagę następujące kryteria: ocena zachowania,
z przedmiotów zawodowych oraz z języka angielskiego.

Przed wyjazdem do Włoch uczniowie uczestniczyli w obowiązkowych zajęciach, które składały się z trzech części – językowej, kulturowej i pedagogicznej, z elementami doradztwa zawodowego. Uczestnicy projektu odbyli kursy z języka angielskiego i języka włoskiego, które umożliwiły im przygotowanie się do radzenia sobie językowo podczas odbywania praktyk, jak również w sytuacjach codziennych. Podczas zajęć kulturowych uczniowie poznali włoską kulturę, historię i obyczaje. Ostatni blok spotkań miał na celu przygotowanie pedagogiczne uczniów, a jego tematyka obejmowała zagadnienia m.in. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, reagowania na stres tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej.

W pierwszym dniu pobytu w Bolonii uczniowie zapoznani zostali ze strukturą funkcjonowania IFOM i firmami, w których odbędą staż w ramach praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy stażu otrzymali infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w Bolonii, planowanego programu kulturowego, kontaktu z organizacją IFOM i mentorem podczas trwania całego projektu w Bolonii. Kolejne dni wypełnione były pracą w firmach włoskich. Obok codziennych obowiązków związanych z realizacją stażu w przedsiębiorstwach włoskich był czas na samodzielne przygotowanie posiłków i na wieczorne zwiedzanie wielu atrakcyjnych miejsc w Bolonii.

2 listopada br. uczniowie zwiedzali Bolonię w formie gry miejskiej, która umożliwiła im interakcję z mieszkańcami i możliwość wykorzystania znajomości języka angielskiego i włoskiego. Po tygodniu wszyscy uczestnicy odbywający praktyki zawodowe w różnych włoskich formach poznali w pełni specyfikę pracy i strukturę organizacyjną firm.
Czas wolny po pracy w Rezydencji Terzo Millenio wypełniony był codziennymi czynnościami, m.in. samodzielnym przygotowaniem posiłków, sprzątaniem, praniem. Był też czas na aktywność fizyczną i muzyczną. Atrakcją dla uczestników stażu był sobotni wyjazd pociągiem do Florencji. 9 listopada br. podczas wycieczki można było zobaczyć najważniejsze i najbardziej znane miejsca w mieście: Katedrę Santa Maria del Fiore z jej słynną czerwoną kopułą, Dzwonnicę Giotta, Baptyserium San Giovanni, bazylikę Santa Croce, Most Złotników (Ponte Vecchio), a także Piazzale Michelangelo znajdujący się na wzgórzu na południowym brzegu rzeki Arno. W niedzielę uczniowie wraz z opiekunkami udali się do Sanktuarium San Luca, do którego prowadzi jedna z najdłuższych arkad w Bolonii. Ostatnią atrakcją, zamykającą dwutygodniowy pobyt w Bolonii, było zwiedzenie interaktywnej Galerii Mast, spektakularnej wystawy poświęconej wpływowi człowieka na świat, która zrobiła na wszystkich niesamowite wrażenie. 12 listopada br. w Rezydencji Terzo Millenio (miejsce zakwaterowania) odwiedził nas pan dyrektor Bogusław Łukaszewski. Młodzież mogła porozmawiać z nim o swoich zdobytych doświadczeniach, miejscu i organizacji praktyk w firmach włoskich.

W kolejnych dniach wraz z koordynatorką IFOM p. Agatą Myszkowską oraz opiekunkami grupy, p. Jolantą Zielonką i p. Elżbietą Szperną, pan dyrektor miał okazję zobaczyć bezpośrednio miejsce pracy informatyków, mechatroników i elektroników, odbywających praktyki zawodowe w centrum Bolonii i okolicach Rezydencji Terzo Millenio. Wszystkie spotkania przebiegały w miłej, rodzinnej atmosferze. Uwieńczeniem tygodnia była sobotnia – 16 listopada br. – wycieczka do Padwy, gdzie mogliśmy podziwiać m.in. Bazylikę świętego Antoniego, w środku której znajdują się relikwiarze św. Faustyny oraz św. Jana Pawła II, Palazzo della Ragione, wyjątkową architekturę sakralną, urzekające freski, urokliwe Stare Miasto i wiele innych, atrakcyjnych miejsc. W niedzielę podziwialiśmy panoramę Bolonii z wieży Asinelli, a dwa dni wcześniej także z kościoła San Michele In Bosco.

Udział w projekcie był bezpłatny – uczestnikom zostało zapewnione zakwaterowanie, odzież ochronna, wyżywienie, podróż do Włoch i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy m.in. wycieczki do Florencji i Padwy.

Red. Jolanta Zielonka

Nauka

Więcej na temat: